Mestbehandeling

Door regelmatig de put en de mest te enten met EM, wordt het leefklimaat positief beïnvloed. De vorming van ammoniak wordt namelijk onderdrukt. Dit resulteert in een lagere belasting van de luchtwegen bij de koeien. Ook vindt er een snellere vertering van de mest plaats.

Producten

Microferm 20L

Actieve micro-organismen voor een betere omzetting! Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM), kant-en-klaar voor gebruik. Het is een mengsel van acieve bacteriën, schimmels en gisten. Microferm verhoogt het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit, zorgt voor een betere en efficiëntere omzetting, is eenvoudig en niet duur. Microferm is niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

ProMest Totaal
 

Pro-mest Totaal werkt als buffer voor schadelijke stoffen in de mest. Dankzij Pro-mest Totaal wordt een homogene mest verkregen, zonder koekvorming, met minder vliegen. Gezondere mest en een gezonder stalklimaat.