Artikel; ‘Kuilbulten met Bokashi moeten bodem verbeteren’

FROUKJE SIJTSMA

LUINJEBERD  Staatsbosbeheer experimenteert de komende jaren met kuilbulten met bokashi. Dit is organisch materiaal, dat fermenteert en geschikt is als voeding voor weidevogelland.

 

Bokashi – het woord het klinkt als de naam van een ver vakantieoord. De werkelijke betekenis is echter veel minder exotisch. “Bokashi is een soort compost. Het is organisch materiaal, bijvoorbeeld grasmaaisel, gemengd met kleimineralen, zeeschelpenkalk en micro-organismen”, vertelt boswachter Bennie Henstra van Staatsbosbeheer. “Het

verschil is dat compost met zuurstof wordt omgezet en bokashi zonder zuurstof. Bacteriën en gisten en schimmels zetten het binnen tien weken om tot vruchtbare voeding voor bodem en planten.”

Staatsbosbeheer liet op het terrein van Loon- en Kraanbedrijf Veldman in Luinjeberd een bokashibult van 150 ton zetten. In Oldelamer is onlangs een twee keer zo grote bokashibult geplaatst. “Bokashi ziet eruit als bruine kuil, het ruikt alleen minder zuur.” Henstra, afgestudeerd als milieukundige, was als jongere al actief als nazorger van kievitseieren. “Graslanden worden steeds minder geschikt voor weidevogels. Nederland heeft de laatste twintig jaar behoorlijk wat van haar landbouwgrond gevraagd. Er is een omslag nodig.”

In een vakblad las Henstra over agrariërs in Drenthe die bokashi over hun land uitrijden. “Een bodemverbeteraar bestaande uit organisch materiaal. Gras van minder goede kwaliteit dat niet geschikt is voor veevoer, strooisel of biogas.” Dit gras belandt daarom meestal op de composthoop, terwijl het goed gebruikt kan worden om bijvoorbeeld weidevogelland te voeden. “Vruchtbare grond betekent meer voeding, en dat is weer goed voor onze weidevogels.”

 

Staatsbosbeheer gebruikt ruwe mest om weidevogelgebied te bevruchten. Daar is de laatste jaren echter een tekort aan. “Boeren kunnen deze mest tegenwoordig zelf goed gebruiken. Bovendien gebruikenze kunstmest. Dat bevat stikstof, kali en fosfaat. Het gras groeit daardoor snel, maar de bodem heeft ook andere voedingsstoffen nodig. In bokashi zijn die wel aanwezig. Natuurlijke kringloop is een goed alternatief.” Henstra onderzocht of Staatsbosbeheer ook gebruik kon maken van deze bevruchtingsmethode om de bodemkwaliteit van weidevogelland op te waarderen. “Op een Bokashidag vertelden experts dat het vrij simpel is om bokashibulten te maken. Het past heel goed in deze tijd van duurzaamheid en biologisch grondbeheer.”

 

Ineke Veldman van Loon- en Kraanbedrijf Veldman had nog nooit gehoord van bokashi. “Wij kunnen hier wel gewone kuilbulten maken, dus het leek ons een leuke uitdaging om het experiment met Staatsbosbeheer aan te gaan.” In Luinjeberd werd grasmaaisel gemengd met mineralen, kalk en micro-organismen. De komende jaren moet blijken

wat bokashi met de grond doet. “We gaan de bodemkwaliteit meten en tellen hoeveel wormen voorkomen in de percelen met bokashi en vergelijken dat met de grond waar geen bokashi is uitgereden. Ik heb goede hoop”, besluit Henstra.

 

‘Oplossing voor voedselprobleem’

In Friesland zijn momenteel zo’n veertig bokashibulten. Theo Mulder van Agro Mulder in Kollumerawaag adviseert agrariërs sinds 199§ over het maken van deze bulten. “Alle boeren op Skiermûntseach meitsje al jierren bokashi. Dat binne biologyske boeren, mar ek net-biologyske agrariërs yn Fryslän hawwe ynteresse yn bokashi.” Mulder is stellig over het nut ervan. “Ik sjoch bokashi op de lange termyn as dieloplossing fan us wräldfoedselprobleem. Lokkich reitsje de lêste tiid hieltyd mear minsken fan oertsjûge dat der wat feroarje moat yn us wize fan grûnbehear. Want sa’t we it no oanpakke, komt it net goed.” Bokashi kan worden gebruikt als aanvulling op kunstmest. Ook particulieren kunnen het bokashiproces toepassen. “Der binne ek bokashi-amers foar yn de keuken. Dan kinst dyn grienöffal omsette yn fruchtber materiaal. De kok fan fersoargingstehûs Nij Toutenburg yn Noardburgum docht dat ek. Nei in pear wike struit hy de bokashi utyn de tun.” Vitaliteit, daar draait het om. “As de grûn fitaler is, dan wurde de boaiem, it gers en de molke dat ek.

Bron: Leeuwarder Courant, 12-08-2016

Foto Henstra SBB LC 12082016

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.