Bokashi en champost steeds meer in de belangstelling

Er is een groeiende belangstelling voor organische bodemverbeteraars, zoals champost en bokashi. Eurofins Agro kan deze producten analyseren.

In een recente proef door de St. Proefboerderijen Noord-Nederlandse Akkerbouw (SPNA) bleek dat het organische stofgehalte van de bodem licht steeg na gebruik van bokashi. Op de velden met bokashi werd in vergelijking met onbehandeld een significant hogere N-voorraad, P-voorraad, PW, K-voorraad, K-beschikbaarheid en Mg-beschikbaarheid aangetoond. Het effect van bokashi op het CEC-gehalte was in deze proef niet significant.

Klik hier voor het hele artikel.

Bron: Nieuwsbrief Eurofins Agro – Compost 13 Maart 2018

Dit vind je misschien ook leuk...