Producten

Agriton, gevestigd in Noordwolde was 7 augustus 2016 officieel 25 jaar leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder meer de agrarische sector. In het jubileummagazine leest u er alles over, klik op de link hiernaast. >>> jubileummagzaine

Agriton folders:

Alle producten van Agriton ondersteunen het doel de kringloop bodem-plant-dier-mest, te verbeteren. Voor een gezonde bodem; een gezonde toekomst voor iedereen. De folders van deze geleverde producten zijn digitaal beschikbaar. Bekijk en lees ze door hieronder op de betreffende productnamen te klikken. Advies op maat is uiteraard mogelijk via onze adviseurs.

Alloy Voor toevoegen van sporenelementen geheel naar behoefte van plant.

AmyloVital Bodemverbeteraar op basis van : Bacillus Amyloliquefaciens > 2.5 x 1010 CFU/ml.

Bodemfolder Het Agriton systeem is gebaseerd op een natuurlijke kijk naar de bodem. Agriton ziet de bodem als een levend wezen. Déze moet je voeden en niet de plant. Agriton denkt in drie processen namelijk de: fysische, chemische en biologische.

Bionit-S  bevat 57% Siliciumdioxide van natuurlijke oorsprong. Onderzoek in o.a. Duitsland toonde een daling aan van ca 80 % van dit element in granen en grasachtigen. Silicium is voor plant en dier van essentieel levensbelang voor de opbouw van celwanden. Siliciumdioxide is belangrijk bij de opbouw van bindweefsel en verbetert de hoorngroei en de hoefkwaliteit.

Bokashi  is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is de meest efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. In tegenstelling tot compostering is er nagenoeg geen CO2 uitstoot en wordt de energie behouden! Door al het organisch restafval binnen uw bedrijf te fermenteren, bespaart u afvoerkosten en creëert u de optimale voeding voor uw bodemleven. De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de totale kosten om het materiaal af te voeren en nieuwe bemesting aan te voeren.

Bokamix: Een kant-en-klaar mix van Edasil kleimineralen en Aegir zeeschelpenkalk, te gebruiken voor het maken van Bokashi

Edasil kleimineralen  De kleimineralen bezitten door hun unieke structuur een enorme capaciteit om voedingstoffen te binden. Dit voorkomt uitspoeling en dus verliezen.

EM Silage EM-Silage is een bacteriepreparaat welke in tegenstelling tot vele andere bacteriepreparaten, naast melkzuur bacteriën ook nog gisten bevat. Het idee om effectieve micro-organismen (EM) te gebruiken in de landbouw is ontwikkeld door professor Teruo Higa, verbonden aan de Universiteit van Okinawa in Japan. EM-Silage is een kant-en-klaar-product, dat alleen nog verdund dient te worden met water.

EM Silage gras & mais EM-Silage is een bacteriepreparaat die in tegenstelling tot vele andere bacteriepreparaten, naast melkzuurbacteriën ook nog gisten bevat. Het idee om effectieve micro-organismen (EM) te gebruiken in de landbouw is ontwikkeld door professor Teruo Higa, verbonden aan de Universiteit van Okinawa in Japan. EM-Silage is een kant-en-klaar-product, dat alleen nog verdund dient te worden met water.

EM Silage doseerunit Een robuust pompsysteem voor het inkuilmiddel EM-Silage voor een optimale verdeling met als doel een optimale conservering.

Microferm Betere benutting van organisch materiaal. Minder rotting op het veld en op de hoop. Beter hergebruik van eigen voedingselementen. Niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Mycotoxinebinders Mycotoxines zijn gifstoffen die met enige regelmaat voorkomen in de veehouderij. Ze kunnen tot grote schade leiden bij de diergezondheid. Om de gevolgen van vergiftiging zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton drie mycotoxinebinders in het assortiment; Zeozan, Bionit-S en Toxisorb. In een tabel wordt duidelijk wat de toepassing per product is. De giftige verbindingen (mycotoxines), worden door verschillende

Ostrea Zeeschelpenkalkmeel Voedermiddel rijk aan Calcium en boordevol essentiële spoorelementen op basis van Calciumcarbonaat. Deze organische bron van mineralen is van groot belang voor de diergezondheid en het voorkomen van pensverzuring.

TMR Organofresh  Vloeistof op basis van EM Effectieve Micro-organismen ter voorkoming van broei in de voermengwagen.

Vulkamin  is een oergesteentemeel, dat bestaat uit zeer kleine deeltjes en rijk is aan mineralen en sporenelementen. Daartoe wordt het in de land- en tuinbouw veelvuldig en voor verschillende toepassingen gebruikt.

Powergrain (Booster) wordt in combinatie met PowerGrain(E) gebruikt om graan (tarwe/gerst/rogge) te ontsluiten. Powergrain wordt gebruikt als voormengsels voor toepassing in graan voor herkauwers met een functionele pens.

PowerGrain (E) is een aanvullend diervoeder voor herkauwers ter bevordering van de voedingswaarde van graan. PowerGrain (E) wordt toegepast in combinatie met met PowerGrain (Booster)

Pro-Mest Totaal Een “kant en klaar” product ter verbetering van alle drijfmestsoorten. Pro-Mest Totaal kan de omstandigheden in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er een anaërobe fermentatie (rijping onder zuurstof arme omstandigheden) kan plaatsvinden.

Zeosan is een diervoeder die voor 100 % uit vulkanisch zeoliet gesteentemeel bestaat. Zeolieten hebben de bijzondere eigenschap dat ze een positief effect hebben op de ontwikkeling van micro-organismen. De structuur van zeolieten wordt door micro-organismen als een beschutte plaats ervaren, waardoor de micro-organismen beter kunnen gedijen.

Agriton Brochures:

Equibiome Equibiome is een gamma toepassingen voor de paardenhouderij waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.

Terrabiome Terrabiome is een gamma toepassingen voor de groensector waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-organisch marteriaal centraal staat. Het is een afgeleide van Terra wat staat voor aarde en de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.