Folders

Jubileumuitgave van Agriton:

 

Agriton, gevestigd in Noordwolde is 7 augustus 2016 officieel 25 jaar leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder meer de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Goed voor dieren, goed voor planten en dus ook voor mensen. Alles draait daarbij om de bodem; de basis van de kringloop.

Agriton folders:

Alloy Voor toevoegen van sporenelementen geheel naar behoefte van plant.

Bodemfolder Het Agriton systeem is gebaseerd op een natuurlijke kijk naar de bodem. Agriton ziet de bodem als een levend wezen. Déze moet je voeden en niet de plant. Agriton denkt in drie processen namelijk de: fysische, chemische en biologische.

Bionit-S  bevat 57% Siliciumdioxide van natuurlijke oorsprong. Onderzoek in o.a. Duitsland toonde een daling aan van ca 80 % van dit element in granen en grasachtigen. Silicium is voor plant en dier van essentieel levensbelang voor de opbouw van celwanden. Siliciumdioxide is belangrijk bij de opbouw van bindweefsel en verbetert de hoorngroei en de hoefkwaliteit.

Bokashi  is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is de meest efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. In tegenstelling tot compostering is er nagenoeg geen CO2 uitstoot en wordt de energie behouden! Door al het organisch restafval binnen uw bedrijf te fermenteren, bespaart u afvoerkosten en creëert u de optimale voeding voor uw bodemleven. De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de totale kosten om het materiaal af te voeren en nieuwe bemesting aan te voeren.

Edasil kleimineralen  De kleimineralen bezitten door hun unieke structuur een enorme capaciteit om voedingstoffen te binden. Dit voorkomt uitspoeling en dus verliezen.

EM Silage EM-Silage is een bacteriepreparaat welke in tegenstelling tot vele andere bacteriepreparaten, naast melkzuur bacteriën ook nog gisten bevat. Het idee om effectieve micro-organismen (EM) te gebruiken in de landbouw is ontwikkeld door professor Teruo Higa, verbonden aan de Universiteit van Okinawa in Japan. EM-Silage is een kant-en-klaar-product, dat alleen nog verdund dient te worden met water.

EM Silage mais EM-Silage is een bacteriepreparaat die in tegenstelling tot vele andere bacteriepreparaten, naast melkzuurbacteriën ook nog gisten bevat. Het idee om effectieve micro-organismen (EM) te gebruiken in de landbouw is ontwikkeld door professor Teruo Higa, verbonden aan de Universiteit van Okinawa in Japan. EM-Silage is een kant-en-klaar-product, dat alleen nog verdund dient te worden met water.

Microferm Betere benutting van organisch materiaal. Minder rotting op het veld en op de hoop. Beter hergebruik van eigen voedingselementen. Niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Ostrea Zeeschelpenkalkmeel Voedermiddel rijk aan Calcium en boordevol essentiële spoorelementen op basis van Calciumcarbonaat. Deze organische bron van mineralen is van groot belang voor de diergezondheid en het voorkomen van pensverzuring.

TMR  Vloeistof op basis van EM Effectieve Micro-organismen ter voorkoming van broei in de voermengwagen.

Vulkamin  is een oergesteentemeel, dat bestaat uit zeer kleine deeltjes en rijk is aan mineralen en sporenelementen. Daartoe wordt het in de land- en tuinbouw veelvuldig en voor verschillende toepassingen gebruikt.

Paardenfolder Een juiste pH is van groot belang voor het functioneren van de processen in de bodem. Indien een bodem te zuur wordt heeft dit een opbrengstverlagend effect voor de gewassen, ook kunnen gewassen gebreksverschijnselen van mineraal- en sporenelementen vertonen. Zure gronden verliezen de kruimelstructuur; ze worden nat, koud, slempen dicht en kunnen bij droogte verkorsten.

Pro-Mest Totaal Een “kant en klaar” product ter verbetering van alle drijfmestsoorten. Pro-Mest Totaal kan de omstandigheden in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er een anaërobe fermentatie (rijping onder zuurstof arme omstandigheden) kan plaatsvinden.

Zeosan is een diervoeder die voor 100 % uit vulkanisch zeoliet gesteentemeel bestaat. Zeolieten hebben de bijzondere eigenschap dat ze een positief effect hebben op de ontwikkeling van micro-organismen. De structuur van zeolieten wordt door micro-organismen als een beschutte plaats ervaren, waardoor de micro-organismen beter kunnen gedijen.

 

Agriton Brochures:

Equibiome Equibiome is een gamma toepassingen voor de paardenhouderij waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.

Terrabiome Terrabiome is een gamma toepassingen voor de groensector waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-organisch marteriaal centraal staat. Het is een afgeleide van Terra wat staat voor aarde en de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.