Personeel Agriton zorgt voor verrassing

“Verrassing!” Dat riep het voltallige team van Agriton, toen ze directeur Albert de Puijsselaar verrasten met een bezoek aan de Agriton-stand op De Agrarische Schouw in Joure. Dertig mensen stonden er opgesteld om hem persoonlijk te feliciteren met een bijzonder jubileum.
Voor De Puijsselaar was het vandaag, 26 september zijn 25e deelname aan deze beurs. Een met een speciale geschiedenis. Zijn eerste bezoek in 1994 was, met de wetenschap van nu, ‘the place to be’ voor Albert. Het was namelijk op deze plek waar hij met de toenmalige directeur van Agriton, Frits van den Ham aan de praat raakte. Zijn ambitieuze visie op landbouw raakte bij Albert de goede snaar. Het was het begin van een vruchtbare samenwerking met als resultaat een flinke doorstart van de firma Agriton, inmiddels samen met zijn huidige bedrijfspartner tevens mede-directeur Jan Feersma Hoekstra. In de bomvolle stand bedankte Albert zijn team door te benadrukken dat alleen met goed samenwerken en passie voor het werk dit jubileum tot stand is gekomen. Ook memoreerde hij de inmiddels overleden Frits van den Ham die de kiem legde voor het huidige Agriton. Daarna werd iedereen weer terug naar Noordwolde gestuurd.”Bedankt voor jullie komst naar deze tent, maar zonder jullie draait de tent in Noordwolde niet meer. Dus…ACTIE!”.

Het heeft de hele dag geregend. Toch blijft deze Agrarische Schouw in de buitenlucht van Joure een met een status apart. Voor de deelnemers, en voor Albert. Het was weer een dag van vele ontmoetingen, inspiratie en kennisdeling. En dat is meer dan nodig in een turbulente tijd, waar landbouwtransitie en kringlooplandbouw op het scherpst van de snede wordt besproken.

Tekst: Trynke Havinga.

Dit vind je misschien ook leuk...