Onderzoek Bokashi (SPNA & Akker van het Noorden)

Van Humusacademie naar Slim Landgebruik

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats.

Deze keer hebben zij een proef gedaan over koolstof vastlegging in agrarische grond. Bokashi is één van de genomen maatregelen.

Bokashi

Op nationaal niveau loopt het project Slim Landgebruik. Dat gaat ook over koolstof vastlegging in agrarische grond. Hierin wordt op akkerbouwbedrijven onderzocht wat de relatie is tussen het grondgebruik en de eventuele koolstofvastlegging. De resultaten kunnen onderdeel worden van een nationaal of Europees uitbetalingssysteem. Dat vindt dan niet plaats op basis van individuele metingen maar op basis van genomen maatregelen: vruchtwisseling, groenbemesters, stro, dierlijke mest, grondbewerking, compost en Bokashi.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van SPNA.
Wilt u meer weten over SPNA klik hier voor de website.

Biologisch bouwplan draaien zonder dierlijke mest

Akker van het Noorden beoogt en bewijst een specifiek magazine voor akkerbouwers in Noord-Nederland te zijn. Het verschijnt tweemaal per jaar. In de vroege zomer en het late najaar.

Dit keer heeft Jelle Feenstra een stuk geschreven over een biologisch bouwplan draaien zonder dierlijke mest. Waarin vanaf volgend jaar wel weer compost en Bokashi word aangevoerd

Opmerkelijk is dat de bodemkwaliteit acht jaar lang stabiel bleef. ‘Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we bewust geen compost aangevoerd. Dat is heel spannend, want je voert dus geen fosfaat en kali aan. de afspraak was dat bij mineralengebrek we meteen compost zouden aanvoeren. We zijn nu negen jaar verder en er hoefde niet één keer compost aangevoerd te worden.’ De onderzoeker had vooraf al wel vertrouwen dat de ‘supergrond’ in Munnekezijl het wel een tijdje uitzong zonder compost. Maar zo lang? Hij geeft aan dat de bodemvruchtbaarheid nu overigens wel heel langzaam iets terugloopt. ‘Omdat de onderzoeksvraag beantwoord is, gaan we daarom vanaf volgend jaar wel weer compost en Bokashi aanvoeren.’

Klik hier voor de hele uitgave van Akker van het Noorden nr.8 en klik op pagina 4-5 voor het artikel hierboven.

Dit vind je misschien ook leuk...